Dålig akustik i förskolan

En otillfredsställande akustik och ljudmiljö kan orsaka flera konsekvenser så som ökad blodtrycksnivå, hörselnedsättningar, talproblem, sömnstörningar och minskad inlärningsförmåga. Så ser verkligheten ut på många förskolor idag.

Förskolans miljö bör var en trevlig plats där barn får möjlighet att utveckla sina kunskaper och deras förmåga till tal och kommunikation. Det är därför av stor vikt att ljudmiljön i förskola upplevs som tillfredsställande.

Man bör fråga sig följande:
• Vilka konsekvenser har en otillfredsställande ljudmiljö på hälsan, välbefinnandet och inlärningsförmågan hos förskolebarn?

  • Dessutom bör man ta reda på vilka akustiska parametrar är viktiga för en bra ljudmiljö?
  • Vilka metoder finns det för att minimera negativa konsekvenser dålig akustik?

Akustiska problem vs. administrativa problem
Det är inte alltid problemet ligger i just rumsakustikens egenskaper utan snarare i för stora förskolegrupper, eller för många barn på en liten yta. Lösningarna på en hälsosam ljudmiljö är inte alltid självklara och ibland är dom mest uppenbara lösningarna de allra bästa.

Mätningar kan visa på fakta som inte direkt uppfattas av personal.
Mätningar av ljudtrycksnivåer i förskolor har visat att en daglig exponering under 8 timmar cirka 75 dBA kan vara godtagbar. Redan vid exponeringsgränsen 8h = 80 dBA kan anses ha en inverkan på hörsel. Ljudnivåerna över 80 dBA är inte ovanliga i förskolor, man bör också lägga till att barns hörselorgan är känsligare och har lättare för att skadas. I allmänna studier har visat att barn utsätts för högre ljudnivåer än personalen sedan de är närmare de aktiviteter som genererar ljudet. Hörselskador är dock inte det enda negativ påverkan av buller. Effekter som ökad blodtrycksnivå, sömnstörningar och koncentrationssvårigheter är också vanligt förekommande i förskoleklasser. Många föräldrar kan vittna om en generell utmattning hos sitt barn och i vissa fall även migränliknande symtom.

Förskolor ska ses som en arbetsplats även för barn.
Har du som förälder upplevt problem som kan härröra till dålig arbetsmiljö i förskolan så kan du höra av dig till arbetsmiljöverket. Barn har lika stor rätt till en bra arbetsmiljö som vuxna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *